Oferta

„Nie musisz widzieć całej drogi. Po prostu zrób pierwszy krok.”

Martin Luther King

Konsultacja psychologiczna

Jest to spotkanie z psychoterapeutą, w trakcie którego Klient określa swój problem, a terapeuta proponuje odpowiednią formę pomocy psychologicznej (terapia krótkoterminowa, długoterminowa, psychoedukacja, konsultacja specjalistyczna). Liczba sesji konsultacyjnych zależy od stopnia złożoności danego problemu oraz indywidualnych potrzeb Klienta (zazwyczaj od jednej do trzech).

 • Czas trwania sesji 50 minut – cena 100 PLN

Psychoterapia indywidualna

Jest to forma pomocy oparta na regularnych, cotygodniowych spotkaniach. Psychoterapia ma na celu zmianę w codziennym funkcjonowaniu i przekroczeniu ograniczeń na drodze do satysfakcjonującego życia w zgodzie z samym sobą. Psychoterapia indywidualna może przyjmować postać terapii krótkoterminowej, kiedy praca skoncentrowana jest na jednym problemie oraz terapii długoterminowej, w której zakres trudności Klienta obejmuje różne sfery funkcjonowania. Terapia krótkoterminowa trwa zazwyczaj do 6 miesięcy, długoterminowa powyżej 6 miesięcy.

Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu, w razie potrzeby klienta lub w sytuacji kryzysowej częściej.

 • Czas trwania sesji 60 minut – cena 100 PLN

Terapia pary

Terapia pary jest formą pomocy przeznaczoną dla par przeżywających kryzys w związku. W trakcie spotkań, które odbywają się regularnie raz na 2 tygodnie przez 1,5 h para pracuje nad celem, który jest ustalany w trakcie pierwszego spotkania. Czas trwania terapii jest uzależniony od zgłoszonego problemu (np. zdrada, problemy komunikacyjne – „ciche dni”, kłótnie; choroba; problemy wychowawcze – trudności w znalezieniu wspólnego stanowiska wobec dzieci itp.).

 • Koszt sesji w zależności od sposobu pracy z jednym lub z dwojgiem terapeutów waha się od 150 PLN do 250 PLN (ustalany podczas kontaktu telefonicznego).

Praca psychologiczna z dzieckiem i rodziną/opiekunami w oparciu o terapię systemową

Wychowanie dziecka to piękna, ale długotrwała i często trudna praca. Nawet najbardziej kochający i oddani rodzice potrzebują czasem wsparcia i porad jak radzić sobie w trudnych momentach. Świadomość istniejących wątpliwości, problemów, a także próba poradzenia sobie
z nimi i zwrócenie się po pomoc, to oznaka miłości do dziecka i do siebie, jako rodzica.
Z pomocy psychologa mogą skorzystać rodzice/opiekunowie dzieci do 12 roku życia, którzy zauważają u swojego dziecka niepokojące objawy, zachowania. Może to być wynikiem sytuacji rodzinnej, wydarzeń, w których dziecko bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy/ło albo może mieć to związek z problemami rozwojowymi dzieci. Im wcześniej zareagujemy na niepokojące sygnały, tym większa jest szansa, że dziecko nie nabędzie zaburzeń wtórnych i nie utrwalą się nieprawidłowe wzorce zachowań, z którymi później ciężej będzie sobie poradzić. Pierwsze spotkanie, nazywane konsultacją, to wywiad z rodzicami/opiekunami. Na następnych spotkaniach psycholog obserwuje dziecko z wykorzystaniem formy zabawy, wspólnie ustalamy czy będą wtedy również uczestniczyć rodzice. Informacje, wnioski i sugestie przekazywane są rodzicom/opiekunom po każdym spotkaniu, jeżeli obecność dziecka nie jest przeciwwskazaniem. W innej sytuacji konieczne jest spotkanie bez dziecka w innym terminie, aby uniknąć omawiania zachowania dziecka przy nim. Podsumowanie konsultacji/diagnostyki odbywa się po ok. 3 – 5 spotkaniach z rodziną i jeżeli istnieje taka potrzeba ustalane są dalsze sposoby i metody pracy z dzieckiem i rodziną/opiekunami.

 • Czas trwania sesji 50 min – cena 100 PLN

Ten sposób pracy w Gabinecie Refleks-Ja oferuje Olga Podlewska.

Terapia nastolatków

Na terapię nastolatków zapraszam młodzież powyżej 12 roku życia. Praca oparta jest na kontrakcie trójstronnym, który zawierany jest pomiędzy terapeutą – nastolatkiem – rodzicami/opiekunami prawnymi. Pierwsze spotkanie odbywa się z nastolatkiem w celu sprawdzenia czy istnieje możliwość kontaktu pomiędzy terapeutą, a nastolatkiem. Gdy nastolatek i terapeuta wyrażą wzajemną chęć pracy, wówczas na drugie/trzecie spotkanie zapraszani są rodzice/opiekunowie prawni, z którymi omawiane są zasady i warunki pracy terapeutycznej. W trackie terapii nastolatka potrzebna jest współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi, dlatego też średnio co 5 spotkań zapraszam rodziców na spotkanie mające charakter psychoedukacji. Szczegółowe treści, które wnosi na terapię nastolatek podlegają tajemnicy i nie są przedmiotem rozmów z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Pracujemy z nastolatkami, którzy:

 • doświadczają problemów z nauką,
 • przeżywają lęki,
 • chorują na depresję,
 • podejmują zachowania w kierunku autoagresji – okaleczenia ciała, pierwsze próby z narkotykami/alkoholem;
 • są uzależnieni od komputera.

Czas trwania sesji 60 min – cena 100 PLN

Psychoterapia on-line

Psychoterapia on-line jest możliwa przede wszystkim dla osób przebywających za granicą. Terapia w obszarze merytorycznym, sposobie budowania kontaktu w niczym nie odbiega od terapii prowadzonej w gabinecie. To co jest pewnym ograniczeniem to brak bezpośredniego fizycznego kontaktu z terapeutą. W pracy on-line szczególnie ważne jest znalezienie bezpiecznego i wyłączonego z dodatkowych bodźców miejsca po stronie klienta, tak aby sesja nie była przerywana lub też podsłuchiwana przez inne osoby.

 • Praca odbywa się przez komunikator internetowy (np. Skype, Messenger, What’s Up)
 • Czas trwania sesji 60 min – cena 100 PLN