Agnieszka Połomska – Jasienowska

Mam na imię Agnieszka. Jestem psychoterapeutką Gestalt. Psychoterapia jest moją pasją i równocześnie drogą zawodową. Rozwój osobisty oraz ciekawość drugiego człowieka, jego sposobu pojmowania świata, budowania osobistych relacji to główne powody, dla których pracuję jako psychoterapeutka. Ważne zasady pracy dla mnie to otwartość, autentyczność, akceptacja, etyka i dyskrecja. Ściśle przestrzegam zasady poufności w mojej pracy niezależnie od jej formy. W trakcie spotkania zdecydujesz nad czym i jak długo będziesz ze mną współpracować w wybranym przez Ciebie jednym obszarze (terapia krótkoterminowa) lub w kilku ważnych dla Ciebie obszarach (terapia długoterminowa).

Prowadzę grupy rozwojowe dla kobiet, nastolatków oraz warsztaty rozwojowe w obszarach technik radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz innych ważnych tematach wskazanych przez uczestników. Do gabinetu zapraszam również pary, które doświadczają różnego rodzaju kryzysów. Pracuję z parami na dwa sposoby (ja z parą, ja z Iwo Tarkowski z parą).

Ukończyłam 4 letnie kompleksowe szkolenie w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie posiadającym akredytację EAP (European Associaton for Psychotherapy) i należącym do PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt) oraz PFP (Polskiej Federacji Psychoterapii). Tam również superwizuję swoją pracę. Wcześniej zdobyłam tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na którym pracuję jako wykładowca. Jestem również trenerem biznesu (certyfikat trenera firmy Brainstorm). Swoje doświadczenie jako psychoterapeutka zdobywałam w trakcie staży: w Szpitalu Bukowiec w Kowarach na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi; oraz w trakcie pracy na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze. Wciąż rozwijam swoje kompetencje terapeutyczne poprzez udział w warsztatach kobiecości, pracy z parą oraz treningach terapeutycznych.

Osobiście uwielbiam góry, rower i dobrą książkę.